Arbetsmiljö – Värdegrund

I samarbete med Epilegio bistår vi med stöd för tillämpning av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ”Organisation och Psykosocial Arbetsmiljö” kopplat till Företagets-/Organisationens värdegrund.

Utbildningens innehåll

Information om:

 • Arbetsmiljöverkets föreskrift med fokus på Företags/Organisationsledningens Ansvar och Kunskap.
 • Stöd vid tillämpning (implementering)
 • Genomgång av användbara redskap/arbetessätt och mentalt stöd för ansvariga, (handledning).

Koppling till Företagets/Organisationens Värdegrund. Syftar till att skapa entydighet och helhet i förhållningssätt inåt och utåt. Detta ökar trovärdigheten och påverkar personalens lojalitet och arbetsmotivation.

Finns det behov utav att utforma Företagets/Organisationens värdebas? Vi hjälper till med detta genom utbildning i vårt verktyg ”Etiklotsen”. Ett verktyg för kontinuerlig integration av värdegrundens innehåll i vardagens arbete.

Allt efter behov kan vi sedan följa upp med temarelaterade utbildningar i;

 • Hållbar kommunikation,
  Att förebygga utveckling av konflikter
 • Konflikthantering
  Konstruktiv handläggning av spänningar och motsättningar som är etablerade och riskerar att eskalera.
  Krisbearbetning,
 • Konstruktiv handläggning och bearbetning av krisreaktioner på individuell och gruppnivå.
 • Att hantera….
  De svåra samtalen
  ”Besvärliga” medarbetare – personer
  Förändringsprocesser
  Oro och Ångest i organisationen
  Stress i organisationen på individ och organisationsnivå

Ett sammarbete mellan EPILEGO och ANDRUM, L-Å G:s Psykoterapi & Org. Konsult.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå