Välkommen till Andrum

Vi hjälper dig att frigöra dina, dina medarbetares/anställdas och organisationens inneboende resurser för att därigenom skapa förutsättningar för utveckling av verksamheten, stötta den nödvändiga förändringen/anpassningen av organisationen och verksamheten.

Om Andrum

Idén bakom Andrum är att människor och organisationer skall få stöd för att komma till sin rätt genom att de inneboende resurserna frigörs och mobiliseras på ett konstruktivt sätt så att utveckling blir möjlig.

Läs mer

Organisationskonsult

Vi hjälper till med utveckling av Ledare, Medarbetare och Arbetsgrupper.
Verksamhetsutveckling genom medarbetarutveckling.

Läs mer

Föredrag

Föredraget/föreläsningen kan vara fristående eller ingå i en mera omfattande utbildning. Vanligtvis är föreläsningen utformat som en ”dubbelföreläsning” som tar 1,5 tim i anspråk, utrymme för gemensam reflektion eller diskussion inkluderat.

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå